پیش گفتار

فرهنگ آذر 14, 1397 دسامبر 5, 2018


لباس که یکی از مهمترین نیاز های اساسی انسان می باشد و مشخص ترین و بارز ترین نشانه ی فرهنگی جامعه می باشد ،تحت تاثیر پدید های مختلفی قرار میگیرد . در برخی موارد باور بر این است که می توان با تغییر فرهنگ پوشش یک جامعه ، نوع معیشت و شیوه زندگی مردمان آن جامعه را متحول کرد . بر اساس این عقیده ، آتا تورک در ترکیه و رضا خان در ایران تلاش در تغییر تحمیلی پوشاک مردم کشورشان کردند .

اقوام گوناگون در ایران از لباس هایی با تنوع فراوان استفاده می کنند که نشانگر فرهنگ ، اعتقادات و شرایط طبیعی نحوه ی زندگی آنها می باشد. اما امروزه لباس های سنتی جای خود را به لباس هایی با طرح ها و مدل های متنوعی داده که بسیاری از آنها هیچ جایگاهی در فرهنگ سنتی ، بومی و مذهبی کشور ما ندارد . لباس هایی که به همراه خود فرهنگ بیگانه ای را به کشور تحمیل می کند که ما معمولا این پدیده را جزئی از هجوم فرهنگی غرب به کشورهای شرق می شناسیم . با کمی تامل در مورد پدیده ی هجوم فرهنگی غرب متوجه می شویم که هجوم فرهنگی غرب به کشورهای شرقی ، هجوم یک فرهنگ خالی از معنویت است به فرهنگ های معنوی و سنتی . حتی در ژاپن هم که خبری از اسلام نبوده پدیده تهاجم فرهنگی رخ داده است و مردان و زنانی که قبل از غرب زدگی لباس های بلند و گشاد می پوشیده اند هم اکنون لباس های سنتی خود را کنار گذاشته اند و لباس غربی می پوشند . اما چگونه است که در ایران که اعتقادات مذهبی نیز وجود دارد و زمینه های فرهنگی و اجتماعی پذیرش لباس غربی وجود ندارد، گرایشات مردم به لباس های غربی زیاد است ؟

  

ارسال نظر

  • پیش گفتار

    پیش گفتار

    لباس که یکی از مهمترین نیاز های اساسی انسان می باشد و مشخص ترین و ...

    آذر 14, 1397 0 نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر