درباره توکمد و فعالیت های آن

اجاره و خرید و فروش

توکمد با هدف ایجاد فرهنگ استفاده بهینه از پوشاک و تغییر الگوی مصرف ،مبنی بر اجاره و خرید و فروش آنلاین ایجاد شده است به واسطه وجود نمایندگی های توکمد در شهرها می توانید لباس مورد نظر خود را  قبل از اجاره و خرید و فروش پرو نمائید و متعاقبا با نظارت نمایندگی یک معامله ایمن و مطمئن داشته باشید

فروشگاه های لباس می توانند آگهی های خود را جهت معرفی محصولات در دسته بندی های مربوطه به نمایش بگذارند.

خیاط خانه ها

در توکمد خیاط خانه ها می توانند کسب و کار خود را در دسته بندی مربوطه به نمایش بگذارند و به این ترتیب  مشتریان مورد نظر خود را جذب می نمایند.

محیط زیست

صنعت مد و پوشاک دومین صنعت بزرگ آلاینده جهان پس از نفت می باشد. این صنعت که در ظاهر بسیار زیبا و جذاب است  در پشت خود منشا بسیاری از زشتی های محیط زیست و کثیفی هاست. با تغییر الگوی مصرف لباسهایمان، به حفظ محیط زیست کمک خواهیم کرد.

ورود و ثبت نام

تا
دیگر ارسال مجدد رمز یکبارمصرف به شماره شما امکان پذیر می باشد.